Tan Yueqi

Tan Yueqi

Tan Yueqi is a senior partner at ZHONG YIN LAW FIRM (Shenzhen Office, China)